Spiritualiteit en persoonlijke groei

Wie bij zijn/haar ontwikkeling spiritualiteit betrekt, opent zich voor diepere lagen van persoonlijke groei. Het gaat niet meteen om oplossingen, maar om vragen als: Wie ben ik zelf ten diepste? Ben ik zo bedoeld? Wat is de grond van mijn bestaan? Vooral op de momenten dat je ervaart dat het leven niet maakbaar is – bij verlieservaringen of wanneer je iets toe-valt – worden ze actueel.

Spiritualiteit is je opnieuw afstemmen op je innerlijk kompas en is daarmee ingebed in het gewone, dagelijkse leven van het hier en nu. In dit gewone laat zich het Buiten-gewone kennen als bron van levenskracht. Ieder mens heeft daar eigen en verschillende namen voor: God, Liefde, Schepping, het Goede, Zijn…..

Activiteiten Spiritualiteit en persoonlijke groei

Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie

Deze Leergang wil met meditatie in de christelijke traditie een weg ontsluiten voor mensen die zoeken naar een levende spiritualiteit van dag tot dag. Een nieuwe leergang start op 11 september 2020 in Abdij van Berne in Heeswijk.   Meer informatie

Leden van beroepsvereniging Gaandeweg ontvangen een korting van 10%

Deelnemers van vorige leergangen geven hun reactie

Bijeenkomsten Meditatie

Maandelijkse meditatie: Op dinsdagavond van 19.45-20.45u bij de zusters Norbertinessen in Oosterhout. Lees meer

Deelnemers van het afgelopen jaar geven hun reactie

Geestelijke Begeleiding

Persoonlijke begeleiding op je levensweg. Lees meer

Meditatieve Reizen

Retraite

Van 17-19 februari 2020 Kennismaking met christelijke meditatie in Abdij van Berne in Heeswijk

Ook een retraite op aanvraag  hoort tot de mogelijkheden.

Agenda Zingeving

Maandelijkse meditatie in Oosterhout (i.v.m. corona uitgesteld tot nader orde)

Compassie in de Zorg bij ZIN-in-werk in Vught (i.v.m. corona uitgesteld tot nader orde)

Van 7-13 juni  2020: Meditatieve wandelreis Zuid Limburg (gaat door als het kan i.v.m. corona)

Op 11 september 2020 start een nieuwe Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie in Heeswijk

Ik ben meer geworden wie ik ben

Stefan RijsICT-er en huisman

Ik ben gegroeid, de diepte in.
Er is meer licht in mij en ik merk dat ik milder word.

Lidwien Meijeroud pastoraal werkster