Spiritualiteit en persoonlijke groei

Wie bij zijn/haar ontwikkeling spiritualiteit betrekt, opent zich voor diepere lagen van persoonlijke groei. Het gaat niet meteen om oplossingen, maar om vragen als: Wie ben ik zelf ten diepste? Ben ik zo bedoeld? Wat is de grond van mijn bestaan? Vooral op de momenten dat je ervaart dat het leven niet maakbaar is – bij verlieservaringen of wanneer je iets toe-valt – worden ze actueel.

Spiritualiteit is je opnieuw afstemmen op je innerlijk kompas en is daarmee ingebed in het gewone, dagelijkse leven van het hier en nu. In dit gewone laat zich het Buiten-gewone kennen als bron van levenskracht. Ieder mens heeft daar eigen en verschillende namen voor: God, Liefde, Schepping, het Goede, Zijn…..

Activiteiten Spiritualiteit en persoonlijke groei

Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie

Deze Leergang wil met meditatie in de christelijke traditie een weg ontsluiten voor mensen die zoeken naar een levende spiritualiteit van dag tot dag. In december 2021 start een nieuwe leergang. Meer informatie

Deelnemers van vorige leergangen geven hun reactie

Bijeenkomsten Meditatie

Maandelijkse meditatie: Vanaf 22 september 2021 starten de maandelijkse bijeenkomsten in Sint Catharinadal weer op. Doorgaans de derde woensdag in de maand van 19.45u-20.45u.

Deelnemers van voor de corona-periode geven hun reactie

Geestelijke Begeleiding

Persoonlijke begeleiding op je levensweg. Lees meer

Meditatieve Reizen

Voorlopig staan er geen reizen gepland.

Retraite

Een driedaagse Kennismaking met christelijke meditatie in Abdij van Berne in Heeswijk staat in de komende maanden twee maal op het programma, in november en in januari.

Ook een retraite op aanvraag  hoort tot de mogelijkheden.

Agenda Zingeving

Trainingen Compassie in de Zorg bij ZIN-in-werk in Vught zijn weer van start.

Vanaf woensdag 22 september weer maandelijkse meditatie in Priorij Sint Catharinadal, doorgaans elke derde woensdag van de maand

Voor de tweede keer: Wijngaardwandeling op zondag 3 oktober in Priorij Sint Catharinadal

Driedaagse Christelijke Meditatie  in Abdij van Berne, Heeswijk van maandag 1 tot woensdag 3 november 2021

Op 10 december 2021 start er een nieuwe Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie

Driedaagse Christelijke Meditatie  in Abdij van Berne, Heeswijk van maandag 3 tot woensdag 5 januari 2022

Nog steeds interessant

Gratis digitale workshop 'Werken met zachte krachten'.

Ik ben meer geworden wie ik ben

Stefan RijsICT-er en huisman

Ik ben gegroeid, de diepte in.
Er is meer licht in mij en ik merk dat ik milder word.

Lidwien Meijeroud pastoraal werkster