Spiritualiteit en persoonlijke groei

Wie bij zijn/haar ontwikkeling spiritualiteit betrekt, opent zich voor diepere lagen van persoonlijke groei. Het gaat niet meteen om oplossingen, maar om vragen als: Wie ben ik zelf ten diepste? Ben ik zo bedoeld? Wat is de grond van mijn bestaan? Vooral op de momenten dat je ervaart dat het leven niet maakbaar is – bij verlieservaringen of wanneer je iets toe-valt – worden ze actueel.

Spiritualiteit is je opnieuw afstemmen op je innerlijk kompas en is daarmee ingebed in het gewone, dagelijkse leven van het hier en nu. In dit gewone laat zich het Buiten-gewone kennen als bron van levenskracht. Ieder mens heeft daar eigen en verschillende namen voor: God, Liefde, Schepping, het Goede, Zijn…..

Activiteiten Spiritualiteit en persoonlijke groei

Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie

Deze Leergang wil met meditatie in de christelijke traditie een weg ontsluiten voor mensen die zoeken naar een levende spiritualiteit van dag tot dag. De leergang 2018-2019 is vol. Een nieuwe leergang start op 29 augustus 2019. Meer informatie

Deelnemers van vorige leergangen geven hun reactie

Bijeenkomsten Meditatie

Maandelijkse meditatie: Op dinsdagavond van 19.45-20.45u bij de zusters Norbertinessen in Oosterhout. Lees meer

Deelnemers van het afgelopen jaar geven hun reactie

Geestelijke Begeleiding

Persoonlijke begeleiding op je levensweg. Lees meer

Meditatieve Reizen

Van 1 – 9 juni 2019 meditatieve wandelreis in Zuid Limburg.

Retraite

Retraite in de Advent (20-23 december) in Sint Catharinadal in Oosterhout

Driedaagse Christelijke meditatie (5-7 maart 2019) in Abdij Koningsoord in Arnhem

Agenda Zingeving

Vanaf 23 oktober maandelijkse meditatie in Oosterhout

Van donderdag 20-zondag 23 december: Retraite in de Advent

Van 5-7 maart 2019: Driedaagse Christelijke meditatie in Arnhem

Van 1-9 juni 2019: Meditatieve Wandelreis in Zuid Limburg

Ik ben meer geworden wie ik ben

Stefan RijsICT-er en huisman

Ik ben gegroeid, de diepte in.
Er is meer licht in mij en ik merk dat ik milder word.

Lidwien Meijeroud pastoraal werkster