Spiritualiteit en persoonlijke groei

Wie bij zijn/haar ontwikkeling spiritualiteit betrekt, opent zich voor diepere lagen van persoonlijke groei. Het gaat niet meteen om oplossingen, maar om vragen als: Wie ben ik zelf ten diepste? Ben ik zo bedoeld? Wat is de grond van mijn bestaan? Vooral op de momenten dat je ervaart dat het leven niet maakbaar is – bij verlieservaringen of wanneer je iets toe-valt – worden ze actueel.

Spiritualiteit is je opnieuw afstemmen op je innerlijk kompas en is daarmee ingebed in het gewone, dagelijkse leven van het hier en nu. In dit gewone laat zich het Buiten-gewone kennen als bron van levenskracht. Ieder mens heeft daar eigen en verschillende namen voor: God, Liefde, Schepping, het Goede, Zijn…..

Activiteiten Spiritualiteit en persoonlijke groei

Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie

Deze Leergang wil met meditatie in de christelijke traditie een weg ontsluiten voor mensen die zoeken naar een levende spiritualiteit van dag tot dag. Eind 2020 start er geen nieuwe leergang. Meer informatie

Deelnemers van vorige leergangen geven hun reactie

Bijeenkomsten Meditatie

Maandelijkse meditatie: Op dinsdagavond van 19.45-20.45u bij de zusters Norbertinessen in Oosterhout. Lees meer

Deelnemers van het afgelopen jaar geven hun reactie

Geestelijke Begeleiding

Persoonlijke begeleiding op je levensweg. Lees meer

Meditatieve Reizen

Van 23-29 augustus 2020 meditatieve wandelreis in Zuid Limburg.

Retraite

Van 25-27 januari 2021 Kennismaking met christelijke meditatie in Abdij van Berne in Heeswijk

Ook een retraite op aanvraag  hoort tot de mogelijkheden.

Agenda Zingeving

Maandelijkse meditatie in Oosterhout (start weer na de zomervakantie)

Training Compassie in de Zorg bij ZIN-in-werk in Vught (is weer van start. Inschrijven weer mogelijk)

Van 23-29 augustus  2020: Meditatieve wandelreis Zuid Limburg, een reis die in Coronatijd letterlijk en figuurlijk uitzicht biedt

Driedaagse Christelijke Meditatie 25-27 januari 2021 in Abdij van Berne, Heeswijk

Komend jaar start er geen nieuwe Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie

Nieuw

Gratis digitale workshop 'Werken met zachte krachten'.

Ik ben meer geworden wie ik ben

Stefan RijsICT-er en huisman

Ik ben gegroeid, de diepte in.
Er is meer licht in mij en ik merk dat ik milder word.

Lidwien Meijeroud pastoraal werkster